torsdag 1 oktober 2009

Inversion Joda använder

Ord är alltid kul. Kan du de här?

Anadiplosi
- när slutorden i en mening inleda följande. Följande mening får sitt slut upprepat i nästa. I nästa sker samma sak.

Antonym - motsatsord. Antonym är antonymt till synonym.

Inrim - när olika ord rimmar inuti meningar, ex: "förhatligt är allt statligt, litteraturstöd blir bokens död".

Inversion - ändring av ordföljd till annan än vad man kunnat vänta sig. Ex: "den surrande datorn" blir "datorn den surrande".

Katakres - fel ord i ett sammanhang. Ex: "stämningen var rå men hjärtlös".

Kenning - gåtliknande omskrivning. Från fornnord poesi. Ex: "lurvisa" istället för "telefonringning", "eterspretare" istället för "antenn", etc. Enl Alf Henrikson är en äkta kenning en metafor i minst två led.

Kiasm - när termerna i den första av två satser får sin motsats i nästa sats, genom att man använder ord för motsvarande idéer. Ex: "Han var hjälten, räddaren var hon."

Litotes - att bekräfta något genom att förneka motsatsen. Ex: "Rymdkaptenen har inget emot att undsätta Mars." (=Rymdkaptenen undsätter gärna Mars.)

Metonymi - ersättning av ett ord med ett annat nära relaterat ord. Ex: "kjoltyg" istället för "kvinna".

Pleonasm - överflödigt hopande av ord. Ex: "Man kan knappast säga att Rövar-Bengt har en enda vän och kamrat."

Rationell dispens - att erbjuda något otänkbart, men de de otänkbara delarna blir inte tillämpade. Ex: "Älskling, gör vad du vill med mig!" (Innebär knappast tillstånd att mörda älsklingen.)

Tautologi - onödig upprepning av samma sak med olika ord. Ex: "Just nu i detta ögonblick."

Överklivning - När en mening fortsätter. I nästa. (Som här.) Ogrammatisk uppdelning. För att nå stileffekt.

2 kommentarer:

Synnöve sa...

Oj, oj, oj... Var det länge sedan du var ute på äventyr? Vi kanske får kosta på oss något, någon dag?

Kristina Öijeberg sa...

He he, tycker du att jag verkar insnöad? :O)
Men jag säger inte nej till äventyr!